Davet Metni

Değerli Bilim İnsanları,

21-23 Ekim 2021 tarihlerinde “Kuruluşun ve Kurtuluşun Şehri” Kütahya’da V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ne sizleri davet etmekten büyük bir mutluluk duymaktayız.

Bilindiği gibi bilim dünyası yaklaşık iki yüz yıldır materyalist felsefenin tesiri altındadır. İnançsızlığı; bilim adı altında ideoloji, bilim felsefesi ve nihayetinde hayat tarzı hâline getiren bu bakış açısı, tüm dünyayı topyekûn bir çıkmaza sürüklemektedir. Bu bağlamda bilim dünyasında; gözlem, deney ve tecrübeyle tespit edilen varoluş ve olayları kimi zaman “bilimsel yaklaşım” gözbağcılığı, kimi zaman sorgusuz bir teslimiyet, kimi zaman da insanda şaşkınlık uyandıran bir şartlanmışlıkla tesadüf ve doğaya verenler bulunmaktadır. Halbuki evrende mikro sistemlerden makro âlemlemlere varıncaya kadar her yerde ilim ve sanat inceliği, daha ilk bakışta dikkat çekmektedir. Bu çerçevede varlık âlemi ve tabiat olaylarını; tabiat ve tesadüfe bağlamayıp bilim ve multidisiplinler ışığında Allah’ın isim ve sıfatlarıyla açıklayan çok sayıda bilim insanı da vardır.
Bilim dünyasında bu iki kulvarda ilerleyen söz konusu yaklaşımlar, şüphesiz milletlerin geleceğini de belirleyecektir. Bir milleti diğer milletlerden ayıran özelliklerin başında milli ve manevi değerler gelmektedir. Tabii olarak değerler bütününü kaybeden milletler, ya istiklallerini yitirecek ya da tarih sahnesinden silinecektir. İnsanlık âleminin bugünkü durumu göz önüne alındığında toplumu ayakta tutan bu değerlerden hızla uzaklaşıldığı fark edilmektedir. Bunun neticesi olarak da insanlar, zararlı düşünce akımlarının tesiri altına girmekte ve davranış kalıplarında sapmalar gözlenmektedir. Bu gidişatı önlemenin en etkili yollarından birisi, yeni nesillerin “milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı, devletine ve milletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren” bireyler olarak yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasıdır.

Yeni yetişen nesillerin ruh ve beden sağlığının zararlı cereyanlardan korunması ve davranış bozukluklarının önlenmesi, ancak bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle mümkündür. İnsanın mahiyet ve yaratılış gayesini bilimsel gerçeklerle anlamak, bunları hayata geçirmek ve bu gerçeği geniş kitlelere ulaştırmak bu bağlamda büyük önem arz etmektedir. Bu sorumluluk ise, en başta bilim insanlarına aittir. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin öncelikli hedefleri arasında söz konusu durum hakkında bilim camiasında farkındalık oluşturmak gelmektedir. Düşünce ufkuna katkı sağlamak ve ilmi veriler doğrultusunda yaratılış gerçeğini merkeze alarak bilim insanları ve genç nesillere yeni bir bakış açısı kazandırmak da ana hedefler arasında yer almaktadır. Ayrıca yaratılış kongrelerinde evrim konusu ilmi platformda değerlendirilmekte ve bu görüşün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçilmesinde önemli adımlar atılmaktadır. Bu amaçla 2017 yılında Harran Üniversitesi’nde birincisi düzenlenen Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'nin ikincisi 2018 yılında Atatürk Üniversitesi’nin, üçüncüsü 2019 yılında Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Dördüncüsü ise 2020 yılında Üniversitemiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 2021 yılında da Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde siz değerli bilim insanlarının katılımı ile gerçekleştirilecektir. Sizleri aramızda görmekten onur duyacağız.

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. Kâzım UYSAL
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

Son Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, Çarşamba