Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

Yürütme Kurulu Başkanı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Atilla BATUR 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Muammer GAVAS 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ali ÇELİK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İrfan TERZİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rahmi KASIMOĞULLARI

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erdal ULUALAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Prof. Dr. Hamza Yaşar OCAK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Prof. Dr. Mahmut ZORTUK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü

Doç. Dr. Bülent CIRIK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi M. Yunus ŞİŞMAN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Öğr. Gör. Yusuf Ziya BEYDÜZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Alper YILMAZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri

Son Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021, Perşembe